Her er avsnitt 36 av Motstandsbevegelsens podkast Frontlinjen, som er et spesialavsnitt om systemtrakasserier i alle dets former.

Medvirkende i dette avsnittet er som vanlig sjef over Motstandsbevegelsens norske gren, Haakon Forwald, og Tommy Nyberg fra organisasjonens riksledelse. I tillegg deltar også Martin Steigedal fra Rede 4 og Ronny Bårdsen fra Rede 2.

I dette avsnittet diskuteres blant annet:

Del 1: Generelt om systemtrakasserier.

Del 2: Personlige erfaringer av systemtrakasserier.

2018©Nordenstil