PST forsøkte å stoppe virksomheten, ved å true daværende regnskapsfører

For en tid tilbake forsøkte Politiets sikkerhetstjeneste (PST) å stoppe virksomheten ved å reise hjem til min daværende regnskapsfører og true ham. Hør opptaket av samtalen mellom PST og regnskapsfører.

I et forsøk på å stoppe virksomheten troppet PST opp på døren til min daværende regnskapsfører. Men da regnskapsfører påpekte for PST at han hadde taushetsplikt og at han ikke var interessert i å føre samtalen videre, forandret plutselig PST den hyggelige tonen og kom med en indirekte trussel.

– Ja, men vi kommer ikke til å gi oss på dette. Vi kommer til å følge med på deg og du har jo to små barn, du skjønner?

Lydopptaket, som er av noe dårlig kvalitet, har etter hendelsen blitt forsøkt renset for støy, men er enda noe utydelig. Man kan likevel høre hvordan PST forsøker å få regnskapsfører til å bryte sin taushetsplikt, at målet deres er å stoppe min virksomhet, samt den indirekte trusselen mot regnskapsføreren og hans barn når denne ikke vil spille på lag med PSTs angrep på meg.

Hør lydopptaket her:

Samtalen kan leses her:

RF=Regnskapsfører PST=PST

RF: Ja hallo? …Hallo?
PST: [Utydelig introduksjon, men de spør han om Tønsberg]
RF: Tønsberg? Jeg fører regnskap [utydelig setning etterpå]
PST: Vi har observert Mercedesen din hos en person som er i søkelyset av politi, osv., så jeg vil gjerne advare deg mot dette.
RF: Øhh. Tønsberg? Er det Ronny Bårdsen da eller, er det han dere tenker på? Jeg gjør regnskap for han.
PST: Ja. Han er… [utydelig]
RF: Det synes jeg høres veldig rart ut. Hvor er det dere kommer fra? Hva er det dere heter? Er dere fra politiet?
PST: [Utydelig] Dette er en slik person da, så da vil jeg advare deg om at vi ønsker å stoppe han. Er det noen svakheter du kan komme med som kan stoppe han på tydelig vis med?
RF: [Utydelig] Jeg er ikke interessert i å kommentere ytterligere så.. Dere må komme med en kjennelse, arrest ordre. Utover det så vil ikke jeg forklare noe. Jeg synes det er useriøst å komme her med slike påstander og at dere ønsker å stoppe hans virksomhet og spørre meg om han har noen svakheter og stoppe hans virksomhet, det er jo helt tatt ut av det blå liksom. Og det er jo i henhold til regnskapsfullmektig taushetsplikt [utydelig] Vi får nok bare si hadet bra.
PST: Ja men vi ønsker jo bare å forsøke å hjelpe deg da [utydelig]
RF: Vi avslutter samtalen for jeg er ikke interessert i å snakke med verken dere. Er dere fra politiet eller?
PST: Ja på en måte er vi jo det da. Vi er bare bekymra.
RF: Da vil jeg bare si ifra at hvis du ikke har mer å komme med så avslutter jeg samtalen her nå. Jeg gir ikke informasjon om den ene eller andre. Jeg er taushetsbelagt og jeg driver et lovlig regnskapsfirma og hva dere gjør er opp til dere.
PST: Ja men vi kommer ikke til å gi oss på dette. Vi kommer til å følge med på deg, og du har jo to små barn, du skjønner? …[utydelig]
RF: Takk for opplysningen! Ha en fin dag! Natta! Fytti helvete! Dem kan dra til helvete.

Nordenstil takker Frihetskamp.net for å ha skrevet om saken.

2018©Nordenstil